Livförsäkrings – och fondförmedlare

Vi företräder dig gentemot försäkrings-, fond- och förvaltarbolag.

Välkommen

Rosenberg Försäkring AB är en livförsäkrings – och fondförmedlare med mer än 30 års erfarenhet i branschen.  Vi företräder dig gentemot försäkrings-, fond- och förvaltarbolag. Vi är anknutet ombud till United Securities och även godkänd medlem av Svenska försäkringsförmedlares förening.

Vi erbjuder professionell hjälp med:

 • Tjänstepensioner, alternativ ITP
 • Direktpensioner, löneväxling, kompletteringsregeln
 • Investeringssparkonto , kapitalförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Liv-, olycksfalls-, gruppförsäkring
 • Pensionsutredningar
 • Investeringsrådgivning avseende:
  • Diskretionär förvaltning
  • Fonder
 • Aktiv förvaltning av fondförsäkringar
 • PPM

Anders Rosenberg

Finansiell rådgivare
Försäkringsförmedlare
anders@rosfor.se
Mobil +46(0)705 51 52 99,
Rävstigen 5, 433 50 Öjersjö

Per G Larsson

Försäkringsförmedlare
pgl@rosfor.se
Mobil +46(0)703 95 40 94
Sävevägen 11, 441 33 Alingsås

Helén Rosenberg

Assistent
helen@rosfor.se
Mobil +46(0)706 98 82 42
Rävstigen 5, 433 50 Öjersjö

 • Huvudkontor:
 • Rävstigen 5
 • 433 50 Öjersjö
 • Filialkontor:
 • Sävevägen 11
 • 411 33 Alingsås