Livförsäkrings – och fondförmedlare

Vi företräder dig gentemot försäkrings-, fond- och förvaltarbolag.

Välkommen

Rosenberg Försäkring AB är en livförsäkrings – och fondförmedlare med mer än 30 års erfarenhet i branschen.  Vi företräder dig gentemot försäkrings-, fond- och förvaltarbolag. Vi är slutna till Tydliga Placeringsrådgivning som är anknutet ombud till Alpcot. Medlem av Svenska försäkringsförmedlares förening samt Insuresec.

När rådgivaren Anders Rosenberg på Rosenberg Försäkring AB erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam hos Tydliga Placeringsrådgivning i Sverige AB som är anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB.Det innebär att du hos Tydliga Placeringsrådgivning kan få hjälp med rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt hantering av order.

Du hittar information på Tydliga Placeringsrådgivnings hemsida www.tydligaplacering.se

Vi erbjuder professionell hjälp med:

 • Tjänstepensioner, alternativ ITP
 • Direktpensioner, löneväxling, kompletteringsregeln
 • Investeringssparkonto , kapitalförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Liv-, olycksfalls-, gruppförsäkring
 • Pensionsutredningar
 • Investeringsrådgivning avseende:
  • Diskretionär förvaltning
  • Fonder
 • Aktiv förvaltning av fondförsäkringar
 • PPM

Anders Rosenberg

Finansiell rådgivare
Försäkringsförmedlare
anders@rosfor.se
Mobil +46(0)705 51 52 99,
Rävstigen 5, 433 50 Öjersjö
Helén Rosenberg

Assistent
helen@rosfor.se
Mobil +46(0)706 98 82 42
Rävstigen 5, 433 50 Öjersjö